Affiniteit met honden

Onze affiniteit met honden komt van oorsprong uit de jacht, na de succesvolle africhting van enkele jachthonden en het werken hiermee in de praktijk was de wens geboren om ook bij de dagelijkse werkzaamheden gebruik te maken van de kwaliteiten van een hond. Al snel bleek dat er in de basis van de africhting weinig verschillen waren zodat de trainingen vlot resultaten opleverden en ook tijdens de beveiligingswerkzaamheden gebruik mocht worden gemaakt van de diensten van de honden.

BeveiligingMetHonden.nl

CST-Beveiliging B.V.

Ervaring in de beveiliging

Ervaring in alle takken van de beveiliging werd in ruim 25 jaar opgedaan bij diverse grote en kleinere beveiligings bedrijven die al dan niet hondengeleiders lever(d)en.

Daar het in de praktijk keer op keer moeilijk bleek om een goed gemotiveerde en getrainde hondenbrigade in stand te houden naast het verzorgen van allerlei andere diensten zijn we gaan onderzoeken wat hiervan de oorzaken zouden kunnen zijn. Een steeds terugkerend obstakel was dat het inzetten van honden in de beveiliging slechts een toevoeging was op diensten die al werden geleverd. Aan de opleiding werd minimaal aandacht besteed en beperkt tot het voldoen aan de gestelde eisen. Ook de druk op de geldende tarieven maakt dat er weinig investeringsmogelijkheden zijn in die richting. Tijdens dit onderzoek is het idee ontwikkeld een organisatie op te zetten met een minimale overhead, zodat er investeringsruimte in kwaliteit ontstaat, werkzaamheden met honden te maken tot onze specialisatie en deze grondig aan te pakken.

Volgens deze filosofie werd in 2002 CST-Beveiliging gestart en werken we tot op de dag van vandaag.

Grondige aanpak

Onze aanpak is zo grondig dat wij ons volledig beperken tot deze vorm van beveiliging, alle andere vormen van beveiliging die gecombineerd met onze hondengeleiders wordt geleverd aan onze klanten worden uitbesteed aan onze beveiligingspartners. Inmiddels heeft CST-Beveiliging B.V. op haar beurt diverse (beveiligings)bedrijven bijgestaan in het verzorgen van beveiligingswerkzaamheden met behulp van onze hondengeleiders.