Objectbeveiliging

Het zien van de hondenwagen en de hondengeleider met zijn hond die regelmatig zijn rondes loopt om en in het object zijn meestal genoeg om ongenode gasten op afstand te houden. Mocht er toch nog worden ingebroken kan de hondengeleider direct een onderzoek instellen in het pand, een hond is HET middel om personen op te sporen die zich schuilhouden en eventueel verstopte goederen terug te vinden. Meestal zal de hondengeleider aanwezig zijn ter ondersteuning van een of meerdere beambten. Op kleinere objecten kan de hondengeleider tevens worden ingezet om het object te openen of te sluiten en worden zaken als onveilige situaties, lekkages, storingen e.d. gelijk meegenomen in de ronden.

Transport begeleiding

Om diefstalgevoelige ladingen uiterst effectief te beveiligen kan een transport worden begeleid door een, al dan niet opvallend, voertuig. Om langere begeleidingen mogelijk te maken (internationale transporten) vindt de begeleiding veelal plaats door 2 diensthondengeleiders en 2 diensthonden. Tijdens het transport is continu contact tussen het te begeleiden- en het begeleidende voertuig om tijdig te kunnen reageren op eventuele verdachte situaties.

Bouw en sloop beveiliging

Op terreinen waar nieuwe panden worden gerealiseerd of oude panden worden gesloopt is er niet aan te ontkomen dat materialen en/of werktuigen en gereedschap makkelijk bereikbaar zijn voor personen die niet achter de bouwhekken blijven. Dit maakt dat deze terreinen veelvuldig het slachtoffer worden van diefstal en vernieling. De preventieve werking die uitgaat van de waakborden op de hekken en de permanente aanwezigheid van een diensthondenleider op het terrein zal een niet te missen reducering teweegbrengen in het aantal keren dat het terrein wordt bezocht door ongewenst bezoek. Mocht een onverlaat dan toch nog een poging wagen loopt deze een grote kans de dienstdoende hondengeleider tegen het lijf te lopen die, mede dankzij de aanwezige diensthond, voldoende overwicht zal hebben om de verdachte daadwerkelijk aan te houden en over te dragen aan een opsporingsambtenaar zodat u in de gelegenheid zal worden gesteld eventuele schade te verhalen.
 

BeveiligingMetHonden.nl

CST-Beveiliging B.V.

Speurhonden speciale diensten

De speurhonden speciale diensten vormen eigenlijk een aparte, doch zeer belangrijke groep binnen ons specialisme. Met deze honden kunnen verschillende stoffen waaronder narcotica, explosieven maar ook brandversnellers en personen (verstekelingen) worden gevonden. Deze groep honden wordt door ons hoofdzakelijk in de Nederlandse zeehavens ingezet echter ook luchthavens en andere locaties waar controle van vracht gewenst is behoren tot de mogelijkheden.

Traject beveiliging

Om langere trajecten te beveiligen waar wordt gewerkt aan dure kabels of waarlangs kostbare ladingen zijn gestationeerd is de hondengeleider met zijn dienstauto de uitgelezen oplossing. Tevens is het op deze wijze mogelijk een reeks truckparkings langs een heel traject te beveiligen. Regelmatige controle van het hele traject voorkomt dat ongewenste aanwezigen ruim de tijd krijgen de werkzaamheden te beschadigen of goederen weg te nemen. Van de regelmatige controles met een diensthond gaat een niet te missen preventieve werking uit en maakt een repressief optreden op (afgelegen plaatsen) mogelijk op een veilige wijze.

Evenementen beveiliging

Tijdens het opbouwen en afbreken van een evenement bewaakt de hondengeleider de materialen en apparatuur, maar tijdens het evenement zorgt hij ervoor dat personen, zonder te betalen, zich geen toegang kunnen verschaffen tot het evenement door over de hekken te klimmen. Onder invloed van diverse middelen (bijvoorbeeld drugs en/of alcohol) kunnen er situaties ontstaan waarbij de feeststemming omslaat in een grimmige sfeer, een aantal honden is in dat geval een ideaal middel om de controle te behouden over een grote menigte zodat de evenementen begeleiders veilig hun werk kunnen doen.

Collectieve surveillance

Op bedrijven terreinen waar een (groot) aantal panden collectief worden beveiligd is surveillance de meest geschikte vorm van beveiliging. De constante aanwezigheid van een hondenwagen en het steeds weer signaleren van een geleider en zijn diensthond in het te beveiligen gebied zal het meeste kwaad afweren. Mochten er zich toch onregelmatigheden voordoen is de hondenwagen binnen enkele ogenblikken terplaatsen en kan er indien nodig worden opgetreden.
Ook op (jeugd) campings wordt veelvuldig, al dan niet te voet, gesurveilleerd door hondengeleiders om voornamelijk grote groepen mensen die in de nachtelijke uren vanuit de horeca gelegenheden hun verblijfplaatsen opzoeken te begeleiden. Hierbij zorgt doorgaans alleen al de aanwezigheid van de hond dat dit zonder al te veel moeite in goede banen te leiden is.